Buddy

Zet onze robots in als buddy voor jong en oud

Nooit meer alleen

 Een robot als buddy, het is geen toekomst muziek meer. Geconnecteerd met het internet en een persoonlijk dagboek, onthoud de robot de dagen dat de familie op bezoek komt en de tijd dat medicatie moet genomen worden en nog veel meer.